Kan et lån uten sikkerhet utbetales på dagen

Kan et lån uten sikkerhet utbetales på dagen

Visste du at mange banker bruker ”roboter” til å behandle lånesøknaden din? Når du søker om et lån som ikke krever pantesikring vil det mest sannsynligvis ikke bli involvert en ansatt før utbetalingen skal godkjennes.

I noen tilfeller er også denne delen av prosessen håndtert av programvare. Les hvorfor noen får lån samme dag de søker, mens andre må vente betydelig lengre.

Automatisert behandling av søknader

Mange banker kutter ned i ”den menneskelige faktoren”, og bruker i økende grad selvlærende programvare til kredittvurdering og fastsettelse av rentetilbud. Dette er i seg selv ikke negativt (om du ikke blir stressa av at menneskelig arbeidskraft gjøres overflødig), for programvaren er langt mer presis.

Det er mindre sjanse for at en algoritme skal godkjenne et lån til noen som ikke burde hatt det, enn at Tore eller Torill gjør det. Selvlærende programmer vil sannsynligvis føre til at det blir en viss reduksjon i antallet misligholdte lån, og dertil gjeldsproblemer for låntakeren.

En annen stor fordel for søkeren er at programvare bruker sekunder, der mennesker bruker timer. All informasjon innhentes automatisk og digitalisert, vurderes på sekunder, og resulterer i et ja eller nei på lånesøknaden. Rentebetingelsene regnes ut, og låneavtalen sendes automatisk til søkeren per epost. Derfor kan du teoretisk få lån ikke bare på dagen, men på minuttet.

Utbetalingen kan også gå fort

Teoretisk sett er det ingenting i veien for at en bank skal kunne utbetale et godkjent lån like raskt som bankens programvare behandler en søknad. Pengeoverførsler er også elektroner som suser gjennom verdensveven.

Imidlertid er det langt større risiko involvert, og derfor finnes det en rekke rutiner som forsinker denne delen av prosessen. Selv om alt skulle foregått automatisk, vil selve transaksjonen ta lengst tid.

Lånesummen kan påvirke behandlingstiden

Det er forskjell på å søke om et forbrukslån på 10 000 og et lån på 500 000 kroner. En halv million i lån er mye penger, spesielt siden banken ikke får pantesikring av noe slag. Store lån kan bety at en ansatt saksbehandler går igjennom kredittvurderingen, foretar ekstra kontroll av dokumentasjon, og så videre. Det viktigste for banken er å sikre seg mot tap på utlån av penger. I så fall vil det nødvendigvis gå noe mer tid før søknaden blir endelig godkjent, og pengene overført til kontoen din.

Dette forsinker utbetalingen

  • Søknader som sendes inn utenfor bankens åpningstid blir normalt behandlet, og du vil få svar umiddelbart fra de fleste banker. Men, som nevnt ovenfor kan det hende bankens rutiner krever at en ansatt ser på søknaden, før pengene overføres.
  • Oppgir du feil opplysninger i søknadsskjemaet, for eksempel nåværende postadresse, men der din Folkeregistrerte adresse er annerledes, er et eksempel på en slik feil. Det samme gjelder om du knoter det til og oppgir feil telefonnummer eller epostadresse.
  • Banken vil normalt også be om dokumentasjon på inntekt via skattemelding (tidligere kjent som selvangivelsen) og lønnsslipp. Du vil ikke få utbetalt lånet før dokumentasjonen er innsendt, så her kan du selv forårsake forsinkelser i prosessen.
  • Det er også store forskjeller på bankenes rutiner. Noen er svært raske, mens andre er ”trege”. Med det sagt, det skal godt gjøres å slumpe borti en bank som bruker dagevis på å få på plass et lån. Det normale er at det går to til tre dager fra søknaden sendes, til lånet er utbetalt.